D├ęcharge projectleider: migratie ICT omgeving succesvol

Met het verlenen van de d├ęcharge aan de projectleider door de opdrachtgever is opnieuw een ICT project succesvol afgerond.
Na ruim een jaar voorbereidende activiteiten is de migratie van de ICT omgeving van Tragel Zorg naar Carante Groep een feit. Naast de infrastructuur (WAN) is ook het beheer van 5 informatiesystemen overgedragen. Deze software is opgenomen in het virtuele serverpark van de Carante Groep. Aan alle randvoorwaarden is voldaan om de opbrengsten in de business te verzilveren.

Lees meer…