Succesvolle Europese Aanbesteding

Na een mooie aanbesteding is het contract met de gegunde partij gesloten. Hiermee komt formeel een eind aan de aanbesteding. Het is me een groot genoegen geweest deze aanbesteding voor Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) te hebben mogen coördineren. Felicitaties aan zowel Het CAK als PostNL Billing en Document Solutions.

Lees meer…

Implementatie kantooromgeving

In dit project staan de klanteisen: aanpasbaar (flexibiliteit), kostenbewust (budget) en stabiel centraal. In dit traject is gekozen voor het opstellen van alle mogelijke wensen. Bij iedere wens is een geadviseerde en een alternatieve oplossing gezocht. Iedere oplossing kent een kostenraming. Hiermee geven we de klant een stuurmiddel in handen, waarmee ze zelf de hoogte … Lees verder Implementatie kantooromgeving

Lees meer…

Décharge projectleider: migratie ICT omgeving succesvol

Met het verlenen van de décharge aan de projectleider door de opdrachtgever is opnieuw een ICT project succesvol afgerond.
Na ruim een jaar voorbereidende activiteiten is de migratie van de ICT omgeving van Tragel Zorg naar Carante Groep een feit. Naast de infrastructuur (WAN) is ook het beheer van 5 informatiesystemen overgedragen. Deze software is opgenomen in het virtuele serverpark van de Carante Groep. Aan alle randvoorwaarden is voldaan om de opbrengsten in de business te verzilveren.

Lees meer…