Décharge projectleider: migratie ICT omgeving succesvol

Met het verlenen van décharge aan de projectleider door de opdrachtgever is opnieuw een ICT project succesvol afgerond. Na ruim een jaar voorbereidende activiteiten is de migratie van de ICT omgeving van Tragel Zorg naar een landelijk shared service centre een feit. Naast de infrastructuur (WAN) is het beheer van 5 informatiesystemen overgedragen. Deze software is opgenomen in het virtuele serverpark van de provider. Aan alle randvoorwaarden is voldaan om de opbrengsten in de business case te verzilveren.

décharge succesvolle afloop
déchargedocument

Informatiesystemen

Vijf informatiesystemen zijn binnen de looptijd van het project uitgefaseerd. Zij zijn vervangen door informatiesystemen waarvan het beheer al bij het shared service centre was belegd voor andere klanten. Hierbij is gebruik gemaakt van de voordelen die schaalgrootte biedt. Naast ruime kennis biedt schaalvergroting een financieel voordeel. Licenties worden voordelig ingekocht en vergaande standaardisatie in de inrichting en het functioneel beheer van de software zorgen voor een forse afname van de ICT exploitatiekosten. Het betreft hier informatiesystemen voor boekhouding (Coda), een workflow systeem voor digitale factuurverwerking (Basware) en een systeem voor het roosteren van het zorgpersoneel (Harmony/OWS). Het digitaal zorgdossier Plancare en de personeels- en salarissystemen van You Force en Beaufort waren reeds in gebruik en zijn na een gegevensconversie aan het shared service centre overgedragen. In de maand mei is tot slot een nieuw management-informatiesysteem in gebruik genomen.

Virtuele desktop en Office 2013

Met een volledig nieuwe (virtuele) desktop in W8 stijl zijn de gebruikers verzekerd van een toekomstbestendige oplossing. Met deze migratie neemt Tragel Zorg definitief afscheid van Open Office. Voortaan gebruiken alle office 2013.

Veranderen is trainen

Om de gebruikers te ondersteunen in het werken met de nieuwe desktop en de nieuwe informatiesystemen is iedereen in de gelegenheid gesteld een training te volgen. In een apart project is hiervoor is een multi-inzetbare trainingsruimte ingericht. Deze trainingsruimte wordt zowel gebruikt voor ICT trainingen als voor zorginhoudelijke trainingen.

VLAN techniek

Om het bestaand glasvezelnetwerk optimaal te benutten, is gekozen voor de inzet van VLAN techniek. Deze techniek vervangt de inzet van glasaders die een dedicated karakter kennen. 

Een omvangrijk project dat nagenoeg alle facetten van het ICT-vak heeft geraakt, is met goed gevolg afgerond. 

Meer weten over dit project? Neem contact op voor een afspraak.