Project hulpmiddelen

visualisatie van projectbesluiten

Soms krijg je complexe vragen over projecten die met simpele hulpmiddelen tot een prima resultaat leiden. Zo kreeg ik afgelopen periode van één van mijn klanten de vraag om op overzichtelijke wijze in kaart te brengen hoe de besluitvorming nu precies in hun project tot stand was gekomen. Directe aanleiding hiervoor was een aantal incidenten met grote impact tijdens de implementatiefase. Tijd voor een tijdlijn dus!

een tijdlijn die het verloop van besluiten in de tijd laat zien
een tijdlijn die het verloop van besluiten in de tijd laat zien

De tijdlijn geeft alle betekenisvolle gebeurtenissen in de tijd weer. Met een simpele hyperlink kom je bij de documenten die de gebeurtenis formaliseren. Wie heeft welk besluit genomen en met welk doel? Niet om een schuldige aan te wijzen, maar om grip te krijgen op het ontstaan van incidenten. En om te leren. Hoe herstellen we de ontstane schade? Wat doen we bij een volgende implementatie anders? En hoe? Terugkijken is tenslotte vooruitzien!

En kijken en zien, dát ligt weer dicht tegen visualiseren.