Succesvolle Europese Aanbesteding

champagneChampagne! Het vieren van een succesvolle Europese aanbesteding.

Tijd om te vieren. Na de definitieve gunning eind mei werd dinsdag het contract getekend tussen Het CAK en PostNL BDS. Met dit contract wordt de nieuwe dienstverlening rondom Outputservices bekrachtigd. Van 100% papieren berichten wordt geleidelijk overgegaan naar een mengvorm van fysiek en digitaal communiceren. Hiermee vervult Het CAK  (Centraal Administratie Kantoor) de overheidsdoelstelling om communicatie richting burgers te digitaliseren.

De afdeling communicatie van Het CAK doet verslag van deze mijlpaal. Hieronder de aankondiging van het contract op intranet van Het CAK, met enkele leuke reacties van lezers.

Nieuwe partner voor produceren van onze klantuitingen

Dinsdag kwam met het ondertekenen van de overeenkomst een einde aan een bijzonder aanbestedingstraject: het kiezen van een nieuwe partner in het produceren en verzenden van onze klantuitingen. Het systeem dat zij gebruiken, een Output Management Systeem, maakt het onder andere mogelijk om continu verbeteringen door te voeren in onze klantuitingen.

Wat is een output management systeem precies? En wat is er mee mogelijk in de toekomst? Wij vroegen het aan Robin Sluis, manager afdeling Documentaire Activiteiten.

Wat is een output management systeem eigenlijk?

“Een output management systeem zorgt ervoor dat je als organisatie meer grip en flexibiliteit hebt bij het versturen van je uitingen. Het is een belangrijke randvoorwaarde voor de digitalisering van onze dienstverlening aan de klant. Dit maakt het bijvoorbeeld in de toekomst mogelijk dat een klant kan kiezen of hij/zij deze op papier of digitaal ontvangt. Jaarlijks versturen wij zo’n 11 miljoen poststukken, deze papierstroom kan in de toekomst fors omlaag.”

Hoe is het aanbestedingstraject verlopen?

“Het was een intensief project en we zijn eigenlijk al een lange tijd bezig met de voorbereiding. Zo hebben we eerst een duidelijke visie op outputmanagement gemaakt. Het afgelopen jaar heeft de afdeling Documentaire Activiteiten hard gewerkt aan de aanbesteding. Uiteraard samen met Inkoop, ICT, Business Support en diverse afdelingen van de bedrijfsvoering. Ben hier heel trots op! Nu breekt echt de periode aan waarin de realisatie gaat plaatsvinden en we weer een flinke professionaliseringslag kunnen maken.”

Wat wordt de rol van de leverancier?

“Tijdens deze aanbesteding hebben we goed nagedacht over de eisen die wij aan de leverancier stellen. Wij vinden het belangrijk dat de leverancier een expert is en ons kan adviseren onze dienstverlening op een hoger niveau te tillen. Vooral op het gebied van digitalisering, waarbij PostNL BDS ons in de komende jaren kan helpen.”

bron: intranet Centraal Administratie Kantoor (CAK)