Over mezelf

Mijn naam is Pieter Ruben. In 2010 is mijn idee voor PROA-consultancy ontstaan. Ik zag de strijd die organisaties voeren om ICT binnen hun werkprocessen geïmplementeerd te krijgen. Halve implementaties, workarounds, gestaakte projecten….. En het allerergste: gefrustreerde medewerkers en een neergaande lijn in de kwaliteit van geleverde producten en geleverde diensten.

Vanuit mijn eigen achtergrond als ICT manager, begrijp ik wat een organisatie nodig heeft om tot een optimale ICT omgeving te komen. Vanuit mijn ervaring als business analist, merk ik dat ik deze behoefte goed kan beschrijven. En wel op zo’n wijze, dat én de organisatie én de markt begrijpen wat gevraagd word, en waarom.

Door een groot aantal opdrachten uit te voeren waarin ik deze unieke combinatie van IT-management en informatieanalyse samen kon brengen, ontstond een nieuwe dienst. PROA-consultancy, het begeleiden van aankopen van ICT middelen en diensten en het implementeren daarvan binnen beheersorganisaties. De combinatie van praktische ondersteuning en het gefundeerd geven van een doordacht advies.

wat ik doe

Ik help organisaties met het vertalen van vragen als: “hoe krijg ik mijn werkprocessen zo optimaal mogelijk georganiseerd met de juiste ICT middelen” en “welk ICT informatiesysteem heb ik nodig” tot vragen als “hoe krijg ik succesvol geïmplementeerd wat ik koop” tot “ik weet wat ik wil, maar mag geen voorkeur noemen in de aanbesteding”.

werkwijze

Ik redeneer vanuit de processen bij mijn klanten. Ik begin bij de procesbeschrijvingen. Als deze ontbreken, dan help ik deze snel in kaart te brengen. Ik ben opgeleid als medewerker procesmanagement. Vanuit mijn achtergrond in een informatieverwerkende organisatie, heb ik ervaren hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Ik ken de pijnpunten en valkuilen in administratieve processen.

w-161028-3439

ervaring

Een voordeel van ervaring is dat je veel hebt gezien. Alhoewel ik de tel ben kwijtgeraakt, kan ik zeggen dat ik een bijdrage aan een 50-tal grote projecten heb bijgedragen. Veel projecten heb ik als project- of implementatieleider begeleid. Je kunt dus zeggen dat projectmatig werken mijn 2e natuur is. Ik hanteer een combinatie van Prince2 (sinds jaren gecertificeerd) en combineer dit graag waar mogelijk met Agile en scrum methodieken. Van de methode projectmatig creëren gebruik ik graag de stakeholderanalyse.

projectmanager en business analist

Ik houd van afwisseling waarbij ik de ene keer verantwoordelijk ben voor een scherpe analyse en de andere keer de verantwoordelijkheid draag voor de aanbesteding en implementatie. In sommige opdrachten staat het coördineren van het aankopen/aanbesteden en implementeren van de beoogde oplossing centraal, in andere opdrachten het opstellen van de KPI´s voor de SLA.

scheiding van behoefte en oplossing

Mijn handelskenmerk is dat ik bij aankopen in staat ben om oplossingsvrij  aan te besteden. Dit houdt in dat ik niet op voorhand uitga van een marktpartij of een merk. Ik laat de invulling van de oplossing aan de markt. Ik beperk me tot het zo nauwkeurig mogelijk beschrijven van het beoogd resultaat. Zo krijgt mijn klant altijd de meest passende oplossing. Nooit te veel functionaliteit en alleen buiten budget als er wijzigingen in de eisen zijn. Een kwestie van vooraf goed definiëren. Of het nu gaat om software, hardware of dienstverlening, mijn aanpak is altijd volledig transparant.

De werkwijze die hiervoor ik in de afgelopen 15 jaar heb aangescherpt noem ik PROA, Projectmatig Aanbesteden.

Wanneer huurt u mij in?

U heeft een klankbord nodig en wilt sparren over de juiste oplossing. U wilt ondersteuning bij de aankoop van IT dienstverlening of software. U zoekt echter niet alleen iemand die u adviseert, maar ook iemand die u werk uit handen neemt.

U wilt zich kunnen blijven richten op uw medewerkers en uw proces en zoekt iemand die uw aankoop en de eventuele implementatie daarvan uit handen neemt!