Werkwijze

De werkwijze van PROA-consultancy kenmerkt zich door transparantie en eenvoud. We beginnen bij het inventariseren van uw ambities en zorgen dat we goed begrijpen wat u wilt bereiken. We nemen we de positie in van spin in het web: we houden overzicht. Binnen uw organisatie leggen we lijntjes uit en houden hiermee contact met de verschillende stakeholders.

Van hieruit worden de eisen aan de oplossing geformuleerd. Op basis van een uitvraag bij één of meer (interne) leveranciers worden de technische mogelijkheid en de financiële haalbaarheid van verschillende oplossingen getoetst.

De oplossing met bijbehorende kosten in relatie tot uw ambitie geven een uitstekend stuurmiddel. U stelt de koers bij, wij passen de stand van de zeilen aan en houden het schip op koers.