Implementatie kantooromgeving

In dit project staan de klanteisen: aanpasbaar (flexibiliteit), kostenbewust (budget) en stabiel centraal.

In dit traject is gekozen voor het opstellen van alle mogelijke wensen. Bij iedere wens is een geadviseerde en een alternatieve oplossing gezocht. Iedere oplossing kent een kostenraming. Hiermee geven we de klant een stuurmiddel in handen, waarmee ze zelf de hoogte van het te investeren bedrag, de doorlooptijd en de kwaliteit kiezen.

work-breakdown-structure-tree-view

Inmiddels heeft de klant aangegeven fase 2 te kunnen starten.

Inzicht door overzicht en de klant aan het stuur, met de juiste ondersteuning.